Åpningstider: Drivstoff, kiosk og maritime klær. 10-18 alle dager. Tlf.: 401 41 040

Hva med båtplass i sommerhavnen i idylliske Vollen eller et besøk?

Vinteropphold i boblehavn

Prisliste Sommer 2016

Vinterplass 2016/17

...kommer snart