Åpningstider: Drivstoff, kiosk og maritime klær. 10-18 alle dager. Tlf.: 401 41 040

"SNART SOMMER"

Velkommen til sommerhavn 2014. Her er noen nyheter:

Båtplasser. Vi har ledig plasser med oppstart 1. april eller tidligere hvis behov!
Fordelsprogram for leiere på marinaen er under utarbeidelse, blir veldig likt det som var ifjor.

Åpning av Vitos Bryggerestaurant i påsken, nærmere beskjed kommer.

Ny brygge foran parkeringen er under arbeid og ventes ferdig til påske. Her vil det komme en gangbane utsiden som en naturlig forlengelse av stien som går bak hallene opp til turveien. Her skal man etterhvert kunne spasere helt frem til tårnet foran bensinstasjonen og restauranten. Stien er også planlagt bredere og bedre innen sommeren.

Bryggebutikken har utvidet lokalene og vil få et bredere utvalg i båtutstyr. Her er det allerede åpent.

Toalettene til restauranten er også under oppussing og vil være ferdig til påske. Det kommer da også HC toalett.

Unike kontorlokaler. Gamlehuset opp ved veien er under rehabilitering og vil stå ferdige til høsten. Har du lyst eller kjenner du noen som kan tenke seg å ha unike kontorlokaler på marinaen, ta kontakt med undertegnede.  

Vennlig hilsen
Morten Gjeruldsen
Daglig leder