Åpningstider: Drivstoff, kiosk og maritime klær. 10-18 alle dager. Tlf.: 401 41 040