Åpningstider: Drivstoff, kiosk og maritime klær. 10-18 alle dager. Tlf.: 401 41 040
Båtplasser

Båtplasser

Vollen marina har 220 båtplasser, med varierende bredde fra 3 til 6,5 meter. Vi har også ca 200 meter med longside plasser til større fartøyer. Våre båtplassleiere har gode tilbud hos alle servicebedriftene i Marinaen. Drivstoff, løft, mat og klargjøringer. Vi kan også ta imot båter for salg i eget bruktbåtkonnsept.

Vi leier ut båtplasser for 3 perioder i året:

  •     Sommersesongen: 1. april til 31 oktober.
  •     Vintersesongen: 1. november til 31 mars. (Boblehavn anlegg)
  •     Etter hytteferien, vi tar imot båten din etter sommerferien for en lang og fin høst i indre Oslofjord.
  •     3 eller 5 årsavtaler med reduserte priser

Vinterstid har vi ca 100 båtplasser i vår boblehavn.

For beregning av bås bredde må du ta båtens maks bredde + 50 cm de gir plass til fendere og 1/2 gangbane.